Łazany 103A, 32-020 Wieliczka tel/fax 12 250-61-55, e-mail: splazany@tlen.pl   
Historia PDF Drukuj Email

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łazanach

Zanim powstał budynek nowej szkoły podstawowej w 1966 roku, nauka odbywała się w starej, niewielkiej szkółce położonej nie opodal kościoła. Pierwsza wzmianka o szkole w Łazanach występuje w kronikach parafialnych pod datą 28 września 1864 roku. Wtedy to Ignacy Kruszewski, podarował karczmę stojącą naprzeciw kościoła wraz z kawałkiem gruntu na szkółkę parafialną. W 1884 roku nastąpił remont karczmy i dostosowano ją do wymagań szkolnych. Powiększono jedyną izbę szkolną, która musiała pomieścić wówczas ok. 180 uczniów. Szkoła mieściła się w tym budynku do 1896 roku.

W dniu 25 czerwca 1896 roku,  kiedy drewniany, spróchniały budynek nie nadawał się już do remontu, położono i poświęcono kamień węgielny pod nową, murowaną szkołę. Komitetowi budowy przewodniczył ksiądz Franciszek Błahut, proboszcz parafii. Nowa szkoła mieściła się w odległości 20 m od drewnianego budynku. Była to szkoła dwuklasowa z mieszkaniem dla nauczyciela, składającym się z 3 pokoi i kuchni. Z tyłu, za szkołą, wybudowano budynki gospodarcze. W 1901 roku, Komitet Kościelny odstąpił kawałek pola, położony tuż przy szkole, na boisko gimnastyczne dla młodzieży i drogę dojazdową do budynków gospodarczych. W 1925 roku miejscowy proboszcz, ks. Kucharczyk, dokonał przebudowy pomieszczeń szkolnych. Powstały 3 sale lekcyjne, a od strony północnej usytuowano sale do przedstawień. W roku 1930/31 kierownik szkoły Stefan Krzyszkowski podjął starania o unowocześnienie szkoły poprzez dobudowę piętra, na którym miały znajdować się dodatkowe sale lekcyjne. Utknęły one jednak w martwym punkcie z uwagi na brak funduszy. Budynek istnieje do dziś, lecz nie służy juz celom dydaktycznym.

W czasie II wojny światowej, oświata na terenie Łazan przestała się rozwijać z powodu zniszczenia budynku szkolnego i dewastacji pomocy naukowych przez kolejne, kwaterujące tam wojska. Jednak, na ile było to możliwe, odbywały się zajęcia szkolne. Nauczyciele prowadzili je we własnych mieszkaniach. Po ustaniu działań wojennych, liczba uczniów w szkole wzrosła do ok. 300, a w roku 1948/49 zorganizowano także kursy początkowe nauki pisania i czytania dla dorosłych. Wtedy to ówczesny dyrektor szkoły Stefan Małczyk powrócił do wcześniejszej koncepcji rozbudowy szkoły. Zebrano pierwsze datki od mieszkańców poszczególnych wsi. Rozwiązaniem tymczasowym miało być utworzenie w 1959 roku, punktu filialnego w Jawczycach.

W 1964 roku podjęto budowę następnej szkoły, w której obecnie odbywa się nauczanie. Do jej wybudowania przyczyniła się dyrektor szkoły Wanda Karbowniczek wraz z Komitetem Budowy Szkoły w składzie: Franciszek Wilk z Łazan, Tadeusz Musiał z Jawczyc, Stanisław Palonek ze Sławkowic oraz wielu mieszkańców podejmujących czyny społeczne. Nowej szkole nadano imię generała Karola Świerczewskiego. Organizacją życia szkolnego w latach 1972 - 1984 zajmowała się dyrektor Barbara Zielińska. Następnie objęła to stanowisko dyrektor Alicja Pasek. Wyż demograficzny w latach 80-tych narzucił konieczność rozbudowy obiektu szkolnego, gdyż nauka odbywała się do godziny 18-tej. W 1987 roku zabudowano w czynie społecznym, wnękę od strony wschodniej. Komitet Budowy stanowili: Adam Forczek  ze Zborówka, Józef Tomasik ze Zborówka, Danuta Nowak z Jawczyc, Tadeusz Szafrański z Łazan, Józef Majka ze Sławkowic. Przy budowie pomagali mieszkańcy Łazan, Jawczyc, Sławkowic, Trąbek i Sułowa.

W 1992 roku zmieniono imię patrona szkoły. Nowym patronem szkoły w Łazanach wybrana została wielka poetka, nowelistka i pisarka dla dzieci, Maria Konopnicka. Dnia 23 maja 2004 roku odbyło się uroczyste nadanie szkole sztandaru z wizerunkiem patronki.
 

Czas