Łazany 103A, 32-020 Wieliczka tel/fax 12 250-61-55, e-mail: splazany@tlen.pl   
KOMUNIKAT Zmiany w dowozie uczniów PDF Drukuj Email
Wpisany przez splazany   
czwartek, 20 września 2018 19:27

KOMUNIKAT

Zmiany w dowozie uczniów.

PRZYWOZY
Bartek
I przystanek godz.705 – Zborówek, Surówki
II przystanek godz.706 – Zborówek świetlica (baza)
III przystanek godz.707 – Trąbki - „Darczyce" przystanek PKS
IV przystanek godz.710 – Trąbki – Morelka - zawraca
V przystanek godz.720 – Trąbki - (Gdowska) stacja diagnostyczna
VI przystanek godz.721 – Łazany - sklep
VII przystanek godz.722 – Łazany szkoła
VIII przystanek godz.723 – Łazany – Wola Podłazańska PKS (Gdów)
IX przystanek godz.724 – Jawczyce - sklep
X przystanek godz.725 – Jawczyce – p. Kukuczka
XI przystanek godz.726 – Jawczyce – „Ukraina" – zawraca
XII przystanek godz.735 – Sławkowice – Gimnazjum
XIII przystanek godz.740 – SP Łazany
ODWOZY
Gimbus, Bartek
Poniedziałek-Czwartek
12.40 – SP Łazany - Jawczyce Trąbki (Zborówek, Surówki) - GIMBUS
14.40 – SP Łazany - Jawczyce Trąbki (Zborówek, Surówki) - BARTEK
Piątek
13.00 – SP Łazany - Jawczyce Trąbki (Zborówek, Surówki) - BARTEK
14.30 – SP Łazany - Jawczyce Trąbki (Zborówek, Surówki) – GIMBUS

Zmieniony: czwartek, 20 września 2018 19:32
 
Plan lekcji na rok szkolny 2018/2019 PDF Drukuj Email
Wpisany przez splazany   
poniedziałek, 03 września 2018 00:30

Plan lekcji na rok szkolny 2018/2019.

 

Plan lekcji do pobrania

Zmieniony: poniedziałek, 03 września 2018 00:31
 
Komunikat dotyczący dowozu uczniów do szkoły PDF Drukuj Email
Wpisany przez splazany   
niedziela, 02 września 2018 22:50

KOMUNIKAT dotyczący dowozu do szkoły uczniów

z Woli Podłazańskiej i Jawczyc

Uczniowie z Woli Podłazańskiej wsiadający do tej pory na przystanku w stronę Wieliczki, będą teraz zabierani z przystanku w stronę Gdowa (muszą przejść na drugą stronę drogi i zejść niżej na przystanek) razem z gimnazjalistami o godz. 7.25. Jawczyce również będą wcześniej – o godz. 7.20 – 7.30 razem z gimnazjalistami (autobus BARTEK).

Zmieniony: niedziela, 02 września 2018 22:53
 
Podręczniki i ćwiczenia do religii na rok szkolny 2018/2019 PDF Drukuj Email
Wpisany przez splazany   
niedziela, 02 września 2018 22:48

Podręczniki i ćwiczenia do religii na rok szkolny 2018/2019

W tym roku szkolnym do każdej klasy będą obowiązywać podręczniki wydawnictwa św. Stanisława (jedne jedyne tego wydawnictwa). Ponadto uczniowie klas I-III oprócz podręcznika będą mieli ćwiczenia (z tego samego wydawnictwa). Klasy IV-VIII nie mają ćwiczeń.

Jest możliwość kupienia podręczników i/lub ćwiczeń u p. Eweliny Manieckiej - katechetki. Podręczniki do klas I-VI w cenie 15 zł, ćwiczenia dla klas I-III w cenie 16 zł. Każdy, kto zapłaci w pierwszych dwóch tygodniach nauki będzie miał zamówione potrzebne materiały.

Proszę się wstrzymać z kupnem ćwiczeń do zerówki, ponieważ nie będą to ćwiczenia z wydawnictwa św. Stanisława.

Zmieniony: niedziela, 02 września 2018 22:50
 
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 PDF Drukuj Email
Wpisany przez splazany   
niedziela, 26 sierpnia 2018 20:52
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 3 września 2018 roku. 
Msza święta w Kościele w Łazanach odbędzie się o godzinie 8.00. 
Po Mszy świętej zapraszamy wszystkich uczniów i rodziców na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego do budynku szkoły. Rozpoczęcie w szkole ok. godzinie 9.00.
 
Klauzula informacyjna PDF Drukuj Email
Wpisany przez splazany   
wtorek, 05 czerwca 2018 21:33

Klauzula informacyjna

 

RODO

 

W dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1). Ogólne rozporządzenie o ochronie danych zaczyna być aktem bezpośrednio stosowanym od dnia 25 maja 2018 r.

 

W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy osoby, których dane osobowe przetwarzane są na stronie internetowej Szkoły, że:
Administratorem ich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Łazanach z siedzibą: Łazany 103A, 32-020 Wieliczka. Funkcję Inspektora ochrony danych pełni podmiot: PQ sp. z o.o. (kontakt listowny z Inspektorem na powyższy adres Administratora; kontakt e-mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).
Celem przetwarzania danych jest: promocja Szkoły.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Szkołę stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie wykonania umowy - osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.
Kategorie zbieranych danych osobowych: imię i nazwisko, nazwa szkoły do której uczęszcza, wizerunek. Źródło pochodzenia danych osobowych: rodzice uczniów.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości umieszczania ww. danych na stronie internetowej Szkoły w celu promocji Szkoły.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2, dochodzenia związanych z nimi roszczeń oraz przez okres przechowywania zgodny z instrukcją kancelaryjną Szkoły i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
Przekazane dane osobowe są udostępnianie na stronie internetowej Szkoły oraz osobom odpowiedzialnym w Szkole lub działającym w imieniu Szkoły za realizację celów wskazanych w pkt. 2. Dostęp do przekazanych Szkole danych osobowych mają osoby korzystające ze strony internetowej. Dostęp do przekazanych Szkole danych mają też osoby działające z upoważnienia administratora danych osobowych. Osoby te zobowiązane są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu umowy wiążącej ich z Szkołą. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane w celu upowszechniania w środowisku lokalnym informacji o Szkole oraz w celach archiwalnych.
Przechowywane dane osobowe zabezpieczone są w sposób fizyczny oraz w systemach informatycznych posiadających odpowiedni stopień zabezpieczeń.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Posiadam prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych.
Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy uczniów i ich rodziców, że:
Administratorem ich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Łazanach z siedzibą: Łazany 103A, 32-020 Wieliczka. Funkcję Inspektora ochrony danych pełni podmiot: PQ sp. z o.o. (kontakt listowny z Inspektorem na powyższy adres Administratora; kontakt e-mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).
Celem przetwarzania danych jest: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczych.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Szkołę stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Rodzice zobowiązani są do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przyjęcia ucznia do szkoły i świadczenia mu usług edukacyjno-wychowawczych.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2, dochodzenia związanych z nimi roszczeń oraz przez okres przechowywania zgodny z instrukcją kancelaryjną Szkoły i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
Przekazane dane osobowe będą udostępnianie osobom odpowiedzialnym w Szkole lub działającym w imieniu Szkoły za realizację celów wskazanych w pkt. 2. Dostęp do przekazanych Szkole danych osobowych mają wyłącznie osoby działające z upoważnienia administratora danych osobowych. Osoby te zobowiązane są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu umowy wiążącej ich ze Szkołą. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, a podmioty te są również zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
Przechowywane dane osobowe zabezpieczone są w sposób fizyczny oraz w systemach informatycznych posiadających odpowiedni stopień zabezpieczeń.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych.
Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 


W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy osoby odbierające dzieci ze szkoły / świetlicy, że:
Administratorem ich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Łazanach z siedzibą: Łazany 103A, 32-020 Wieliczka. Funkcję Inspektora ochrony danych pełni podmiot: PQ sp. z o.o. (kontakt listowny z Inspektorem na powyższy adres Administratora; kontakt e-mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).
Celem przetwarzania danych jest: realizacja odbioru dzieci ze szkoły / świetlicy.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Szkołę stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji powyżej określonego celu (czyli brak możliwości odbierania dzieci w zastępstwie za rodziców).
Kategorie zbieranych danych osobowych: imię i nazwisko, Pesel, adres zamieszkania. Źródło pochodzenia danych osobowych: rodzic uczniów.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2, dochodzenia związanych z nimi roszczeń oraz przez okres przechowywania zgodny z instrukcją kancelaryjną Szkoły i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
Przekazane dane osobowe będą udostępnianie osobom odpowiedzialnym w Szkole lub działającym w imieniu Szkoły za realizację celów wskazanych w pkt. 2. Dostęp do przekazanych Szkole danych osobowych mają wyłącznie osoby działające z upoważnienia administratora danych osobowych. Osoby te zobowiązane są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu umowy wiążącej ich ze Szkołą.
Przechowywane dane osobowe zabezpieczone są w sposób fizyczny oraz w systemach informatycznych posiadających odpowiedni stopień zabezpieczeń.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych.
Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy podmioty współpracujące ze Szkołą, że:
Administratorem ich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Łazanach z siedzibą: Łazany 103A, 32-020 Wieliczka. Funkcję Inspektora ochrony danych pełni podmiot: PQ sp. z o.o. (kontakt listowny z Inspektorem na powyższy adres Administratora; kontakt e-mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).
Celem przetwarzania danych jest: realizacja zadań Szkoły.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Szkołę stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie wykonania umowy - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której osoba jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy.
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji ww. umowy.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2, dochodzenia związanych z nimi roszczeń oraz przez okres przechowywania zgodny z instrukcją kancelaryjną Szkoły i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
Przekazane dane osobowe będą udostępnianie osobom odpowiedzialnym w Szkole lub działającym w imieniu Szkoły za realizację celów wskazanych w pkt. 2. Dostęp do przekazanych Szkole danych osobowych mają wyłącznie osoby działające z upoważnienia administratora danych osobowych. Osoby te zobowiązane są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu umowy wiążącej ich ze Szkołą. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, a podmioty te są również zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
Przechowywane dane osobowe zabezpieczone są w sposób fizyczny oraz w systemach informatycznych posiadających odpowiedni stopień zabezpieczeń.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych.
Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Czas